Tools

Een selectie van de door Zenmo gemaakte tools. Deze tools zijn ontwikkeld in verschillende onderzoeks- en consultancy projecten waar Zenmo aan heeft meegewerkt. Dit zijn praktische uitwerkingen van het concept ‘Virtual labs’ waar de gebruiker zelf mee aan de slag kan. De tools bieden uitgewerkte leerpaden of vrije ontdekkingsmogelijkheden door de ‘Virtual labs’ om zo gebruikers zo goed mogelijk de complexe uitdagingen van de energie- en mobiliteitstransitie te laten ervaren.

Holontool

Holontool helpt bij de eerste stappen richting lokaal energiedelen. De tool is opgezet om meer inzicht te krijgen in de potentie van slim, lokaal, energie delen en zo een ‘holarchisch’ energiesysteem te creëren. Holontool biedt een uitgebreide rekentool die in detail lokale energiesystemen van o.a. bedrijventerreinen, buurten, agrarische en -industrie gebieden kan simuleren. Deze bestaan uit autonome ‘agents’ die zelf op basis van sturingsmechanismes hun gebruik en opwek aansturen. Het rekenmodel wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeeld gebieden en uitgewerkte verhaallijnen, en de gebruiker kan zelf met deze gebieden aan de slag. Verder worden de wet -en regelgeving en al bestaande initiatieven uitgelicht in de kennisbank.

Multi-scale model Drechtsteden

Met de RES regio Drechtsteden werken wij aan multi-scale modellen, waarbij we ontwikkelingen op buurt -en bedrijventerrein niveau koppelen aan de impact op regionale strategieën en infrastructuur. Dit model bevat zowel warmte, mobiliteit, en elektriciteit. En brengt industrie, transport en gebouwde omgeving bij elkaar. Het model is bedoelt om het gesprek te stimuleren en zo gezamenlijk tot beter onderbouwde energieplannen te komen. Zo geven we samen met het warmtebedrijf en de netbeheerder nieuw perspectief aan bewoners en ondernemers in hun pad naar een energiesysteem.

Digital twins bedrijventerreinen

Verduurzaming op bedrijventerreinen moet versnellen. Ondernemers zijn op zoek naar inzicht en perspectief. Ze hebben vaak een grote uitdaging rondom de verduurzaming van bedrijfsprocessen, warmte, en transport. Maar ook veel potentie voor zon op dak, lokale energie-uitwisseling, en slimme afstemming zoals slim laden. Daarnaast is er vaak veel mogelijk als de bedrijven gaan samenwerken voor energiecontracten en aansluit -en transportovereenkomst.

Wij geven bedrijventerreinen inzicht in deze kansen met onze digital twins. Eerst halen we data over energiegebruik en verduurzamingsplannen van de bedrijven op. Vervolgens plannen we workshops waarin we gezamenlijk toekomstplannen onderzoeken.

Voorbeelden zijn:

Bliksemse buurt

Bliksemse buurt is een serious game waarin je wordt meegenomen langs de keuzes die een beleidsmaker kan maken bij het verduurzamen van de warmtevraag in een wijk. Zo ontdek je de relatie tussen duurzame warmte en elektriciteit. De tool is gebaseerd op een digital twin van het energiesysteem van Noord-Brabant als geheel, en drie specifieke buurten in detail. Beleidsmakers krijgen zo inzicht in het effect van lokale beslissingen op het regionale energiesysteem.

Deze tool is ontworpen in opdracht van de provincie Noord-Brabant en Enexis.