Tools

Een selectie van de door Zenmo gemaakte tools. Deze tools zijn ontwikkeld in verschillende onderzoeks- en consultancy projecten waar Zenmo aan heeft meegewerkt. Dit zijn praktische uitwerkingen van het concept ‘Virtual labs’ waar de gebruiker zelf mee aan de slag kan. De tools bieden uitgewerkte leerpaden of vrije ontdekkingsmogelijkheden door de ‘Virtual labs’ om zo gebruikers zo goed mogelijk de complexe uitdagingen van de energie- en mobiliteitstransitie te laten ervaren.

Bliksemse buurt

Bliksemse buurt is een serious game waarin je wordt meegenomen langs de keuzes die een beleidsmaker kan maken bij het verduurzamen van de warmtevraag in een wijk. Zo ontdek je de relatie tussen duurzame warmte en elektriciteit. De tool is gebaseerd op een digital twin van het energiesysteem van Noord-Brabant als geheel, en drie specifieke buurten in detail. Beleidsmakers krijgen zo inzicht in het effect van lokale beslissingen op het regionale energiesysteem.

Deze tool is ontworpen in opdracht van de provincie Noord-Brabant en Enexis.