Ons team

Directeur
& oprichter

Na 20 jaar ervaring als zelfstandig adviseur, onderzoekt Auke nu al 15 jaar duurzame energie en elektrische mobiliteit. Hij schreef er boeken en artikelen over, geeft voordrachten en adviseert. Bovenal is hij de bedenker van de ZEnMo aanpak en geeft hij richting aan de verdere ontwikkeling.

Technisch directeur
& mede-oprichter

Peter studeerde technische natuurkunde en heeft ervaring als adviseur elektrisch vervoer. Dat heeft geleid tot zijn huidige promotieonderzoek bij de TU Eindhoven over transitie-modellen voor energie- en mobiliteits-systemen. Die kennis past hij toe in de ZEnMo modellen.

Modelleur, marketing & website

Naud studeerde innovatie wetenschappen en specialiseerde zich in duurzame energie. Hij ontwikkelde bij zijn afstuderen zeer succesvol het ZEnMo Zero model voor de provincie Noord-Brabant. Zijn kracht ligt in het begrijpen van zowel de technische kant als de stakeholders bij het vormgeven van innovatieve duurzame scenario’s.

Smart mobility professor
& mede-oprichter

Als trekker van de master automotive aan de TU/e weet Maarten alles van slimme elektrisch auto’s en trucks. Maar ook qua modellering is hij met zijn vakgroep system control van grote waarde voor ZEnMo. Behalve als onstuitbare dynamo zien we hem als ons technisch geweten.

Energietransitie professor
& mede-oprichter

Geert is met zijn vakgroep “System Innovations & Sustainability Transitions” en zijn brede kennis van duurzame energiesystemen als geen ander in staat om de energiemodellen van ZEnMo te overzien. ZEnMo is deels ontstaan als een poging zijn gedachtengoed met modellen te kwantificeren.

 

Expert energietransitie
& mede-oprichter

Peter stond als de ex-CEO van netbeheerder Alliander aan de wieg van vele duurzame initiatieven in Nederland. Ooit waren Auke en hij van plan een boek te schrijven over hoe de energietransitie er uit ging zien maar dit is nog een stap verder. Peter helpt ZEnMo te denken vanuit toegevoegde waarde op directieniveau.