PV, EV & WP

Het wordt steeds lastiger om in te schatten waar verzwaring nodig is in het laagspanningsnetwerk door de opkomst van zonnepanelen, elektrische auto’s en warmtepompen. In onze virtual labs kunnen we wijkspecifieke scenario’s testen waar we rekening houden met technologische vooruitgang, economische verschillen en menselijk gedrag.

Wijk specifiek

Met het SparkCity lab kunnen we de infrastructuur van wijken snel visualiseren en wijk specifieke analyses uitvoeren. Zo kunnen we rekening houden met verschillen in demografie en netwerk capaciteit tussen wijken.
Gregor Servais is een Nederlandse portretfotograaf gevestigd in Den Haag

Met de veranderingen die plaatsvinden in het laagspanningsnetwerk is het essentieel dat er nieuwe tools komen voor netbeheerders om netcongestie te voorspellen. Met de virtuele proeftuinen van Zenmo proberen we dergelijke tools te ontwikkelen.

Peter Molengraaf

CASE

Invloed van slim laden op congestie in laagspanningsnet

Het SparkCity lab is ontwikkeld om de invloed van nieuwe technologien als elektrisch vervoer, zonnepanelen en warmtepompen op het net te kunnen analyseren. Het lab is ontwikkeld in samenwerking met ElaadNL en Elaad heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de inpact van slim laden op het niveau van het laagspanningsnetwerk. De video hiernaast laat zien hoe we de invloed van EV op het netwerk simuleren. Het lab is ook online beschikbaar via de Anylogic Cloud Service.