Een integrale visie

Een regionale energie strategie (RES) of mobiliteitsvisie opstellen is complex en er komen veel kennisgebieden om de hoek kijken. Onze virtual labs geven je handvatten om een visie op te stellen die rekening houdt met technologie, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, gedrag en kosten. Een integrale visie die voor iedereen begrijpelijk is.

Visueel & interactief

De transities naar duurzame warmte, elektriciteit en mobiliteit kunnen niet los benaderd worden. Veel warmtevraag zal opgelost moeten worden met duurzame elektriciteit. Het elektrificeren van vervoer zet nog meer druk op elektriciteitsproductie en distributie. Met onze simulaties kan de synergie tussen deze innovaties gevonden worden.

CASE

Brabant 100% duurzaam

Om inzicht te krijgen in het energie systeem van Noord Brabant hebben we een Energie transitie lab gebouwd waarin de energie voorziening van Brabant met bijbehorend kostenplaatje en CO2 uitstoot inzichtelijk gemaakt wordt. De provincie gebruikt deze tool om verschillende toekomst scenario’s te testen en de resultaten in de vorm van kosten en CO2 uitstoot te bepalen. De video hier naast laat zien hoe verschillende scenario’s getest kunnen worden met het virtuele lab. Het lab is ook online beschikbaar via de Anylogic Cloud Service.