Onze missie

Wij creëren voor onze klanten virtuele werelden waarin zij zonder risico en tegen lage kosten de problemen met energie en mobiliteit in hun echte wereld kunnen oplossen. Zo kunnen zij snel en met een gerust hart investeren. En zo helpen wij de energietransitie te versnellen. Want dat is ons doel.

De overstap van fossiele energie naar duurzame energie is misschien wel het grootste avontuur uit de geschiedenis van de mensheid. En we hebben haast want fossiele brandstoffen zorgen voor klimaatverandering die bezig is het ecosysteem te verstoren waar het leven op deze unieke planeet van afhankelijk is. Het bewustzijn van de ernst van dit probleem neemt toe maar veel ondernemers en beleidsmakers vinden het moeilijk in te schatten wat zij het beste kunnen doen. Daarom brengt ZEnMo de laatste wetenschappelijke inzichten direct over naar de praktijk. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste (agent-based) modelleertechnieken. Die modellen vullen we met realistische geografische informatie (GIS) en we parametriseren ze waar mogelijk met big data. Zo zijn jouw voorspellingen echt state-of-the-art.

Ons verhaal

Jaarlijks worden er voorspellingen gedaan door organisaties als de International Energy Agency over de toekomst van duurzame energie. De modellen die ze gebruiken zijn statische top-down modellen die geen rekening houden met de effecten die we waarnemen in een energie transitie. De resultaten zijn dan ook vaak veel te conservatief zoals in het figuur hiernaast te zien is.

ZEnMo is opgericht door Auke Hoekstra, Peter Hogeveen, prof. Maarten Steinbuch, prof. Geert Verbong en Peter Molengraaf. Deels uit verzet: zij zagen (elk op hun eigen gebied) dat we veel sneller kunnen verduurzamen dan traditionele instanties ons willen doen geloven. Dus zochten ze uit hoe je de transitie wel goed kan voorspellen. Maar de beste stuurlui staan aan wal. Dus een logische volgende stap was om het dan ook maar te gaan doen. Zo ontstond ZEnMo simulations. Intussen is het team versterkt door de twee slimste studenten die op de modellen afstudeerden. Maar ons doel is om de komende jaren nog flink door te groeien. Net zo lang tot iedereen modellen gebruikt die laten zien hoe het wel kan.

Ons team

Auke Hoekstra

Oprichter & Directeur

Na 20 jaar ervaring als zelfstandig adviseur, onderzoekt Auke nu al ruim 10 jaar duurzame energie en elektrische mobiliteit. Hij schreef er boeken en artikelen over, geeft voordrachten en adviseert. Bovenal is hij de bedenker van de ZEnMo aanpak en geeft hij richting aan de verdere ontwikkeling.

Peter Hogeveen

Mede-oprichter & Technisch Directeur

Peter studeerde technische natuurkunde en heeft ervaring als adviseur elektrisch vervoer. Dat heeft geleid tot zijn huidige promotieonderzoek bij de TU Eindhoven over transitie-modellen voor energie- en mobiliteits-systemen. Die kennis past hij toe in de ZEnMo modellen.

Maarten Steinbuch

Mede-oprichter & de
smart mobility professor

Als trekker van de master automotive aan de TU/e weet Maarten alles van slimme elektrisch auto’s en trucks. Maar ook qua modellering is hij met zijn vakgroep system control van grote waarde voor ZEnMo. Behalve als onstuitbare dynamo zien we hem als ons technisch geweten.

Peter Molengraaf

Mede-oprichter &
Expert energietransitie

Peter stond als de ex-CEO van netbeheerder Alliander aan de wieg van vele duurzame initiatieven in Nederland. Ooit waren Auke en hij van plan een boek te schrijven over hoe de energietransitie er uit ging zien maar dit is nog een stap verder. Peter helpt ZEnMo te denken vanuit toegevoegde waarde op directieniveau.

Naud Loomans

Modelleur & Expert 100% duurzame systemen

Naud studeerde innovatie wetenschappen en specialiseerde zich in duurzame energie. Hij ontwikkelde bij zijn afstuderen zeer succesvol het ZEnMo Zero model voor de provincie Noord-Brabant. Zijn kracht ligt in het begrijpen van zowel de technische kant als de stakeholders bij het vormgeven van innovatieve duurzame scenario’s.

Geert Verbong

Mede-oprichter & de
energietransitie professor

Geert is met zijn vakgroep “System Innovations & Sustainability Transitions” en zijn brede kennis van duurzame energiesystemen als geen ander in staat om de energiemodellen van ZEnMo te overzien. ZEnMo is deels ontstaan als een poging zijn gedachtengoed met modellen te kwantificeren.