The ZENMO ZERO model

ZEnMo ZERO is een model om duurzame energiesystemen te analyseren. Met ZEnMo ZERO kunnen 100% duurzame scenario’s worden gecreëerd waarin de samenwerking duidelijk wordt tussen energie-opwek, verbruik, opslag en vraagsturing. Het model is ontstaan vanuit de behoefte van de provincie Noord-Brabant om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, gericht op 50% duurzame energie en CO2 besparing in 2030 en 100% in 2050.

Het model is een agent-based model waarin energie-opwek en verbruik bottom-up door verschillende agent types en populaties worden berekend. Een groot aantal parameters kan worden aangepast om tot scenario’s te komen voor verschillende methodes van opwek, opslag en vraagsturing. De belangrijkste output parameters bestaan uit de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie, benodigde korte en lange termijn opslag, CO2-uitstoot en elektriciteitskosten. De belangrijkste scenario’s zijn de verschillende effecten van meer zon of meer wind op de benodigde opslag en de daaraan gerelateerde kosten. 

De scenario’s kunnen terwijl het model draait worden aangepast waardoor het effect van de aanpassingen meteen duidelijk is. Verder is het model gebaseerd op een geografische weergave van de provincie waarop ook de ruimtelijke gevolgen van meer opwek door zon of wind worden weergegeven. De provincie vond deze eigenschappen een perfecte toevoeging om het debat rondom de energietransitie concreter te maken en meer inhoud te geven.

Noord-Brabant 100% Duurzaam

Gebruik zelf het ZEnMo ZERO model door op bovenstaande link te klikken. Deze link opent een nieuw venster met de Anylogic Cloud Service waar het ZEnMo ZERO model gebruikt kan worden.

In de toekomst zal dit model verder worden uitgebouwd met onder meer “feedback loops” in het marktmechanisme rondom de energieprijs en demand management. Daarnaast is deze modelleermethode uitermate geschikt om niet alleen eindfases te simuleren, maar ook de transitie fase daar naartoe.

Naud Loomans

naud@zenmo.com

+31 (6) 15249535