ZEnMo SparkCity

ZEnMo SparkCity is een virtuele wijk met daarin gebouwen, een wegennet, een elektriciteitsnet en bewoners met hun energiegebruik en mobiliteitsbehoefte. Het model heeft ook een eigen website: sparkcity.org

We hebben het model al ingezet voor de volgende toepassingen:

  • Voorspellen van de vraag naar elektrische auto’s.
  • Positionering en aantal laadpunten voor elektrische auto’s.
  • Slim laden als middel om meer duurzame energie te gebruiken terwijl het elektriciteitsnet ontzien wordt.
  • De impact van autonoom (deel)vervoer. 
  • De impact van zonnepanelen.

Samen met ZEnMo Zero kunnen op deze wijze werkelijk innovatieve verduurzamingscenario’s doorgerekend worden die rekening houden met het innovatieve karakter van specifieke wijken. 

Neem vooral contact met ons op als je voor jouw gemeente scenario’s wilt opstellen.

Auke Hoekstra

auke@zenmo.com

+31 (6) 51614294