Een totaal plaatje

Een energie visie of RES opstellen is complex en er komen veel kennisgebieden om de hoek kijken. Onze virtual labs geven je handvatten om een visie op te stellen die rekening houdt met technologie, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, gedrag en kosten. Een integrale visie die voor iedereen begrijpbaar is.

Combineren

De transities naar duurzame warmte en elektriciteit kunnen niet los benaderd worden. Veel warmtevraag zal opgelost moeten worden met duurzame elektriciteit. Met onze labs kan je testen welke combinatie werkt voor jouw gebied.

Transparant & interactief

We maken onze labs zo transparant en interactief mogelijk. Op die manier ontstaat er een open discussie rondom de cijfers en kunnen verschillende scenario’s getest worden. 

RES Noord Brabant

Om inzicht te krijgen in het energie systeem van Noord Brabant hebben we een virtual lab gebouwd waarin de energie voorziening van Brabant met bijbehorend kostenplaatje en CO2 uitstoot inzichtelijk gemaakt wordt. De provincie kan deze tool gebruiken om verschillende toekomst scenario’s te testen en de resultaten in de vorm van kosten en CO2 uitstoot te bepalen. 

Gebiedsontwikkeling

We kunnen ook op lokaal niveau kijken naar energie en mobiliteitssystemen. Op deze manier kunnen we vraagstukken over laadinfrastructuur, laagspanningsnetwerken, warmtenetten en andere lokale onderwerpen aankaarten.