Netbelasting door EV's
& Slim laden

In Nederland rijden steeds meer elektrische auto’s. Dat is een goede stap naar een duurzame toekomst, maat het levert ook de nodige problemen en vraagstukken op. Een van de meest dringende vragenstukken is wat voor impact EVs (elektrische voertuigen) zullen hebben op onze lokale distributienetten en hoe daarmee om te gaan.

Met het toenemend aantal EVs in wijken zal de consumptie van elektriciteit flink toenemen op lokale netwerken. Kabels en transformatoren zullen onder hogere druk komen te staan op de momenten dat veel EV-eigenaren hun auto aan de laadpaal hebben gekoppeld. Voornamelijk als eigenaren thuis komen na werk kan er een piekbelasting ontstaan die schadelijk is voor het netwerk.

Bij ZEnMo onderzoeken we de mogelijkheden van slim laden om deze pieken te vermijden. Door de energieconsumptie van EVs door de nacht heen te verdelen kunnen pieken vermeden worden en kan er goedkoper geladen worden. Er zijn veel verschillende vormen van slim laden die allemaal hun voor- en nadelen kennen. In onze modellen stellen we de verschillende methoden op de proef.

Michiel van Lelyveld

michiel@zenmo.com

+31 (6) 17200341