Energieopslag voor korte en lange termijn

In Nederland wekken we steeds meer duurzame energie op met windturbines en zonnepanelen. Op dit moment zorgt dat nog niet voor grote problemen, maar in de toekomst zal er zoveel geproduceerd worden dat we meer elektriciteit genereren dan verbruiken. Ook zullen er periodes zijn dat de zon minder schijnt en de wind minder waait. Om deze mismatch tussen vraag en aanbod te balanceren zullen we elektriciteit moeten opslaan.

Er zijn eigenlijk twee soorten scenario’s waar we rekening mee moeten houden. Aan de ene kant moet worden gedacht aan kortetermijnopslag om elektriciteit op te slaan door de dag heen, om bijvoorbeeld alle zonne-energie in de middag op te slaan om die dezelfde dag of avond nog te gebruiken. Batterijen kunnen deze klus goed klaren. Aan de andere kant zullen we oplossingen moeten bedenken voor langetermijnopslag, om bijvoorbeeld de verschillen in zonne-energieopwek tussen seizoenen te compenseren. Daar zijn batterijen niet geschikt voor omdat het over veel grotere hoeveelheden gaat. De meningen zijn verdeeld over wat de beste oplossing hiervoor is.

Bij ZEnMo maken wij simulaties waarin we complete energiesystemen modelleren om te analyseren hoeveel opslagcapaciteit nodig is. We analyseren verschillende vormen van opslag zoals lithiumbatterijen en waterstof. Ook kijken we welke rol vraagsturing (Demand Response & Slim laden) kan spelen in het verplaatsen van de energievraag. Belangrijke factoren die een rol spelen zijn conversiesnelheid en capaciteit. Zo werken wij aan kostenefficiënte systeeminrichtingen voor de toekomst.

Michiel van Lelyveld

michiel@zenmo.com

+31 (6) 17200341