100% Duurzame scenario's

Hoe ziet jouw energiesysteem er uit als de energie 100% duurzaam wordt opgewekt? Samen met jou kunnen wij verschillende scenario’s bekijken om een duurzaam systeem te creëren.

Wij streven naar een toekomst waarin energie 100% duurzaam wordt opgewekt. Dit is geen eenvoudige opgave, maar wij zijn er volledig van overtuigd dat met het juiste onderzoek en investeringen dit absoluut mogelijk is. Echter, het vormgeven van een volledig duurzaam energiesysteem is vele malen complexer dan het huidige systeem. Omdat de zon niet altijd schijnt, de wind niet altijd waait en de energieconsumptie over de dag en seizoenen varieert, wordt de gelijktijdigheid en het balanceren van energieconsumptie en productie dan ook gezien als dé uitdaging van de energietransitie.

Alleen door duurzame energiesystemen te modelleren is het mogelijk om dit goed te onderzoeken. De technische, ruimtelijke en economische effecten van verschillende duurzame oplossingen kunnen in een model makkelijk met elkaar worden vergeleken om zo tot een gefundeerd debat te komen en richting te geven aan de energietransitie.

In onze simulaties zijn we op zoek naar de beste afstemming tussen o.a. opwek, verbruik, opslag, conversie en supply en demand management. Hierbij houden we rekening met verschillende transitiepaden, technische ontwikkeling en de sociaaleconomische context van een land, provincie of regio. Zowel de economische als ruimtelijke effecten van een groot aantal oplossingen kunnen met elkaar vergeleken worden om zo tot een betrouwbaar en efficiënt duurzaam energiesysteem te komen.

Naud Loomans

naud@zenmo.com

+31 (6) 15249535